Medische Disclaimer

FITNESS101 IS EEN BLOG EN BIEDT GEEN PERSOONLIJK GEZONDHEIDS- OF MEDISCH ADVIES. ALS U GECONFRONTEERD WORDT MET EEN MEDISCHE NOODSITUATIE, BEL DAN ONMIDDELLIJK UW LOKALE HULPDIENSTEN, OF BEZOEK DE DICHTSTBIJZIJNDE MELDKAMER OF SPOEDHULPCENTRUM. RAADPLEEG UW ZORGVERLENER VOORDAT U BEGINT MET EEN DIEET-, TRAININGS-, FITNESS-, MEDISCHE- OF VOEDINGSPROGRAMMA.

Deze inhoud is ontwikkeld in samenwerking met een geregistreerde Voedingsdeskundige met inbegrip van tekst, afbeeldingen, afbeeldingen en ander materiaal op de website, apps, nieuwsbrieven en producten (“Inhoud”), is algemeen van aard en alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen medisch advies; de inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener met alle vragen die u heeft met betrekking tot een medische aandoening, procedure of behandeling, of het nu gaat om Fitness oefeningen, supplementen, vitaminen of kruidenalternatieven. Fitness101 geeft geen garanties over de werkzaamheid of veiligheid van producten of behandelingen beschreven op de blog.